بررسی مساله انتخاب و انتصاب امام ونقش مردم
56 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مركز جهاني علوم اسلامي