بررسی مساله انتخاب و انتصاب امام ونقش مردم
40 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مركز جهاني علوم اسلامي