بررسی مساله انتخاب و انتصاب امام ونقش مردم
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مركز جهاني علوم اسلامي