غرب زدگی درجهان اسلام با تاکید برافغانستان
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مركز جهاني علوم اسلامي