ویژگی های مسوولان و کارگزاران درنظام سیاسی اسلام
24 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مركز جهاني علوم اسلامي